Czym zajmuje się notariusz?

Depilacja Toruń - Depilacja laserowa Toruń - Depilacja brazylijska Toruń - Toruń depilacja laserowa - Beauty Medica depilacja
Depilacja laserowa – zabieg medyczny, czy estetyczny?
20 marca, 2017
Adwokat Toruń - Adwokat sprawy rozwodowe - Adwokat sprawy karne - Adwokat sprawy cywilne - Dobry adwokat Toruń
Adwokat – zawód pełny pasji
21 marca, 2017
Notariusz Toruń - Kancelaria notarialna Toruń - Notariusz Aleksandra Radzińska - Aleksandra Radzińska kancelaria notarialna

Notariusz Toruń - Kancelaria notarialna Toruń - Notariusz Aleksandra Radzińska - Aleksandra Radzińska kancelaria notarialna

Notariusz jest funkcją wymagającą sumienności i wszechstronnej wiedzy prawnej. Priorytetowym zadaniem każdego notariusza jest ochrona czynności prawnych, jak i zapobieganie powstawaniu konfliktów na tle różnych działań między ludźmi. Notariusz jest zatem strażnikiem litery prawa, troszcząc się o spokój prawny swoich Klientów.

Notariusz obok tak tradycyjnych zadań jak redakcja aktów notarialnych zajmuje się także innymi kwestiami, takimi jak na przykład magazynowanie papierów wartościowych. Spora liczba z nas prawdopodobnie twierdzi, że kancelaria notarialna to biuro z regałami pełnymi książek i bukowym biurkiem za którym czeka na nas kompetentna Pani Notariusz. Dziś taki wizerunek biura notarialnego jest już rzadko spotykany, ponieważ co raz większa ilość notariuszy pracuje na komputerach, magazynując wszelkie akta i umowy na urządzeniach cyfrowych. Faktycznie, notariusze to niezwykle nowocześni urzędnicy, którzy ułatwią Tobie wiele codziennych czynności, jak dla przykładu kupno domu.

W dalszej części tekstu powiemy ci jakie funkcje pełni każdy notariusz i co należy do głównych czynności notarialnych.

Kim jest notariusz?

Kiedyś notariusz zwany był regentem. Osoba ta miała kompetencje do pełnienia władzy za króla w czasie, gdy był on nieobecny. Naturalnie teraz notariusze specjalizują się w czymś kompletnie innym, ale pewna grupa ich działań jest bezpośrednio związana z działalnością państwa. Choćby spisywanie aktów notarialnych poświadczających własność określonej nieruchomości.

Co trzeba dokonać, aby zostać pełnoprawnym notariuszem. Jest to dość zaawansowany proces, choć co rocznie dużo osób otrzymuje promocję na tą pozycję. Każdy kto marzy o tym by zostać notariuszem powinien na starcie zakończyć studia na kierunku prawo. Następnym warunkiem jest zrealizowanie aplikacji notarialnej, która trwa ponad 3 lata i zakończona jest urzędowym egzaminem z wiedzy na temat zawodu notariusz. Po zakończonej aplikacji, właściwa osoba zostaje mianowana notariuszem przez właściwego ministra, który wyznacza siedzibę kancelarii.

Notariusze nie są, jak duża liczba osób myśli, funkcjonariuszami publicznymi. Mają oni jednak prawo korzystać z szeregu uprawnień publicznych, na przykład z wyjątkowej ochrony zawodowej. Poszczególny aspekt działania notariusza jest wyszczególniony w akcie prawnym prawo o notariacie. Dobrze zaznaczyć, że pensja notariusza jest określona prawnie. Jest to taksa notarialna

Jakie funkcje pełni notariusz?

Jak już nadmieniliśmy służba notariusza jest precyzyjnie wyszczególniona w ustawie prawo o notariacie. Co to implikuje? Notariusz nie ma możliwość wykonywać innych czynności, niż te opisane w rzeczonej ustawie. Indeks zadań notariusza jest zamknięty, zatem prosto jest wymienić czym dokładnie zajmują się osoby pełniące taki zawód.

Oto kompletna lista czynności notarialnych:

  • przygotowywanie aktów notarialnych – akt notarialny to dokument urzędowy, który może być wytworzony tylko przez notariusza. Akt notarialny jest dokumentem nadzwyczajnym, bowiem zatwierdza oświadczenie woli i jest dowodem na spełnienie konkretnych czynności prawnych. Niektóre uchwały rezerwują formę aktu notarialnego dla ważności konkretnych czynności prawnych, takich jak np umowa przenosząca własność nieruchomości.
  • Sporządzanie poświadczeń – poświadczenie to jeszcze jedna czynność notarialna wykonywana przez notariusza. Bardzo często poświadcza się własnoręczny podpis na skopiowanych wersjach jednego konkretnego aktu.
  • Doręczanie oświadczeń – czynność ta polega na doręczeniu drugiej stronie oświadczenia, które może powodować dla niej konsekwencje prawne. To zadanie sprawdza się podczas rozwiązywania różnych sporów.
  • Redagowanie protokołów – notariusz po przez zanotowanie protokołu uwierzytelnia wykonanie pewnej czynności prawnej. Zazwyczaj notariusz jest zatrudniany do spisania protokołu plenarnego zgromadzenia jednostki prawnej
  • Przygotowywanie protestów weksli i czeków – protest weksla jest czynnością, którą sporządza notariusz zgodnie z przepisami prawa wekslowego. Bodźcem do wykonania protestu może być odrzucenie weksla lub rezygnacja z pokrycia należności weksla.
  • Przechowywanie dokumentów – notariusz chroni nie tylko akty prawne, ale także kapitał, papiery wartościowe i inne rzeczy określone w poszczególnych przepisach prawa.
  • Sporządzanie odpisów dokumentów – odpis jest przeważnie odtworzeniem oryginału dokumentu. Urzędnik w ten sposób potwierdza, że replika materiału jest zgodna z jego pierwowzorem.
  • Opracowywanie aktów prawnych – notariusz na prośbę strony jest upoważniony do stworzenia określonego aktu prawnego.

Jak za pewne zaobserwowaliście działalność notariusza nie jest wcale taka łatwa. To od niego zależy pomyślne dokonanie określonej czynności prawnej. Ma na swoich barkach ogromną odpowiedzialność zawodową, gdyż istotą jego działalności jest przed wszystkim przeciwdziałanie konfliktom prawnym.

Oprócz wcześniej wymienionych czynności notarialnych, każdy notariusz specjalizuje się w szeregu pozostałych drobniejszych działań określonych w przepisach odrębnych, na przykład potwierdzaniem oświadczenia o przyjęciu spadku.

Jeżeli poszukujesz notariusza, który odpowiedzialnie podchodzi do swojej działalności i cieszy się szacunkiem Klientów, koniecznie skontaktuj się z kancelarią notarialną Aleksandry Radzińskiej. Poniżej odnajdziesz najbardziej kluczowe informacje teleadresowe.

Notariusz Aleksandra Radzińska
ul. Szeroka 7, 87-100 Toruń

Komentarze są wyłączone.