Adwokat – Sprawy karne i wykroczenia Toruń

Medycyna estetyczna zabiegi Toruń
Kosmetologia medyczna
12 września, 2019
Lifting zabiegi hi fu i nici liftingujące Toruń
Lifting – zabiegi odmładzające
24 września, 2019
Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Adwokat specjalizujący się w prawie karnym ma bezustannie wiele zadań, które zobowiązują do odpowiedzialności i solidności. Godne reprezentowanie klientów bez względu na to, czy są poszkodowanymi czy oskarżonymi jest priorytetem jego działań. Każda ze spraw, gdzie ktoś jest podejrzany lub oskarżony o naruszenie praw przedstawionych w kodeksie karnym i innych ustawach należy do szeroko rozumianych spraw karnych. Można je podzielić na kilka mniejszych kategorii, które określają rodzaje przestępstw: sprawy powszechne, gospodarcze, skarbowe, wykonawcze oraz wykroczeniowe. Trzeba jednak wiedzieć, że wszystkie sprawy karne są rozstrzygane według takich samych zasad i żadna nie jest wyjątkiem.

Powszechne sprawy karne

Powszechne sprawy karne, to sprawy, z którymi adwokaci mają do czynienia najczęściej. W tej grupie mieszczą się przestępstwa, które mają szczególny wpływ na życie poszkodowanych i oskarżonych. Zwykle są to wykroczenia związane z ruchem drogowym, na przykład prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu lub narkotyków albo wypadki, w których adwokaci niosą pomoc zarówno pokrzywdzonym jak i sprawcom. Adwokaci trudnią się również sprawami dotyczącymi przestępstw narkotykowych, a także kradzieży, wyłudzeń, oszustw lub fałszerstw – również w przypadku pieniędzy, dokumentów, danych i tożsamości. Szczególne sprawy prawa karnego, powodują znaczącą szkodę wobec poszkodowanych, czyli negatywnie oddziałują na ich zdrowie fizyczne lub psychiczne i na ich życie. Są to: rozboje, pobicia, przestępstwa seksualne, a także zabójstwa oraz usiłowania zabójstwa. Najprostsze karne sprawy powszechne wynikają z pomówień i ze zniesławienia.

Gospodarcze sprawy karne

Sprawy karne z zakresu gospodarczego zaliczają się do bardziej złożonych spraw, dlatego że dotyczą przestępstw w obrocie gospodarczym i mogą mieć niekorzystny wpływ na sposób postrzegania marki. Adwokaci podejmując się spraw z zakresu gospodarki wśród innych działań reprezentacyjnych, pilnują też tego, aby procedury sądowe jak najmniej oddziaływały na renomę, pozycję i interesy firm. Karne sprawy gospodarcze tyczą się w głównej mierze finansów, a także wszystkich czynności mających na celu szkodę spółki. Największą szkodę dla firm mogą wywoływać wszelkiego rodzaju oszustwa ubezpieczeniowe i bankowe, a także wyłudzenia kredytów albo dotacji. Bardzo często prowadzone przez kancelarię adwokacką postępowania tyczą się także malwersacji finansowych – w tym także przez internet oraz czynnego lub biernego łapownictwa, zwłaszcza kiedy ma zachęcać do pracy na szkodę spółki. Pomoc prawna jest także możliwa w sprawach zamówień i przetargów publicznych.

Skarbowe sprawy karne

Zwykle karne sprawy skarbowe są skutkiem nieodpowiedniego wykonywania rozliczeń podatkowych. niewłaściwe prowadzenie rozliczeń często nie pochodzi z braku wiedzy, a ze celowych działań. Prawo karne zajmuje się w głównej mierze nieuczciwymi praktykami firm, ale jest także zasadne , kiedy sprawy są kierowane przeciwko uczciwym jednostkom w celu wywołania szkody i ze względu na dokładny nadzór Krajowej Administracji Skarbowej. Adwokat jest szczególnie potrzebny, kiedy dochodzi do oszustw podatkowych oraz wyłudzeń podatku VAT. Również kiedy w ciągu działań kontroli skarbowej zostaną udowodnione dochody z niejawnych źródeł. Bywa też tak, że poprzez sąd trzeba domagać się korekty deklaracji podatkowej.

Wykonawcze sprawy karne

Wykonawcze sprawy karne tyczą się osób, które wcześniej zostały skazane prawomocnym wyrokiem i chcą z tego powodu podjąć pewnie czynności. Są to więc sprawy związane z formą i warunkami odbywania wyroku i zapłatą grzywny albo wypełnianiem obowiązków, określonych przez sąd. Adwokat wspiera skazanego w staraniach o lepsze warunki kary. Najpopularniejszymi karnymi sprawami wykonawczymi są sprawy obejmujące zawieszenia lub odroczenia wykonania kary, przedterminowego warunkowego zwolnienia albo przerwy w podawaniu się karze więzienia. Zazwyczaj skazani także starają się o orzeczenie kary łącznej w przypadku, gdy dokonanych zostało więcej przestępstw przed określeniem wyroku lub zmianę sposobu odbywania kary, np. przez użycie dozoru elektronicznego. Bywają również przypadki, gdy osadzony domaga się odszkodowania od aresztu śledczego, jeżeli jego stan zdrowia uległ pogorszeniu z uwagi na złe warunki w celi. Adwokat może także osiągnąć rozłożenie zapłaty grzywny na raty.

Wykroczeniowe sprawy karne

Przypadki o najmniej znaczącej szkodliwości społecznej należą do kategorii karnych spraw wykroczeniowych. Pomimo to konsekwencje tych działań mogą okazać się dla sprawców poważne i zawierać takie środki karne jak na przykład: zakazy zajmowania pewnych stanowisk, przebywania w określonych miejscach czy prowadzenia pojazdów. Zazwyczaj zaliczane są tu także wszelkiego rodzaju zdarzenia i kolizje drogowe, choć zwykle są to mniej poważne wykroczenia. Najczęściej adwokaci mierzą się w tym zakresie z zakłócaniem miru domowego oraz porządku publicznego, niszczeniem mienia publicznego i prywatnego oraz z zaśmiecaniem. Karne sprawy wykroczeniowe to również nieodpowiednie usuwanie odpadów, permanentny brak dowodu osobistego albo kierowanie działalności gospodarczej bez niezbędnego zgłoszenia. Te sprawy, choć są mniejszej wagi podlegają tak samo rzetelnej pracy adwokata, jak w przypadku pozostałych przestępstw.

www.iuscogens.pl/specjalizacje/prawo-karne/

Komentarze są wyłączone.