geodeta

2 września, 2020
Geodeta toruń -pomiary specjalistyczne Usługi geodezyjne

Usługi geodezyjne – specjalistyczne pomiary

POMIARY GEODEZYJNE SUWNIC Oceniamy geometrię toru jezdni suwnicowej w płaszczyźnie poziomej oraz pionowej, a także sporządzamy takie wykresy: odchyłek od średniej osi dla szyny lewej i […]
9 sierpnia, 2019
Geodeta Toruń - pomiary geodezyjne wyznaczanie granic działki

Geodeta – Wznowienie granic działki

Geodeta to fach, który wymaga zdobycia odpowiednich kwalifikacji uprawniających do pracy w zawodzie. By sprostać zadaniom konieczne jest właściwe przygotowanie, bo praca geodety jest wielokierunkowa i […]