Testament

Kurs angielskiego - szkoła językowa Toruń
Certyfikat angielskiego Toruń
30 sierpnia, 2020
ekrany led - telebimy diodowe
Telebimy
30 sierpnia, 2020

Sporządzanie testamentu

Spisanie testamentu ma na celu oddanie zebranego majątku po śmierci. Testament to dokument, w którym wymienia się konkretne osoby, które odbiorą spadek. Aby był on pełnoprawny musi spełniać kilka wymogów zapisanych w prawie spadkowym. Głównie osoba zamierzająca sporządzić testament, musi mieć zdolność czynności prawnych oraz sporządzić go bez pośredników przy absolutnej świadomości czynu. Testament ma moc dopiero w momencie otwarcia spadku, czyli po zgonie testatora. W innych okolicznościach oddanie majątku na podstawie testamentu nie jest możliwe. Zgodnie z przepisami testator może spisać testament w kilku formach, ale w przypadku każdej z nich muszą zostać zachowane opisane prawem warunki.

Jakie są formy testamentu?

Testament własnoręczny – według tej formy testator musi spisać cały dokument odręcznie oraz opatrzyć go datą i podpisem. Tak samo niezbędne jest, aby z zapisu jasno wynikało, komu oddany zostanie majątek oraz w jakiej części, jeśli na przykład zostanie rozdzielony między kilkoma osobami. W takiej formie niedopuszczalny jest wydruk komputerowy.

Testament ustny urzędowy – sporządza się go z reguły w formie aktu notarialnego. Z doświadczenia notariuszy wynika, że lepiej jest zdecydować się na tę formę testamentu, nie tylko patrząc na to, że notariusz zadba o zgodność dokumentu. Pisane ręcznie testamenty są często kwestionowane, gdy dochodzi do konfliktów między spadkobiercami. Zapisanie testamentu w kancelarii notariusza daje pewność, że testament będzie poprawny . Przygotowuje się go w towarzystwie dwóch świadków, którzy tak jak testator i notariusz składają podpisy uwierzytelniające sporządzenie dokumentu. Dodatkowym poświadczeniem jest też protokół spisywany podczas spotkania.

Testament ustny szczególny – wykorzystuje się go tylko wtedy, kiedy istnieje prawdopodobieństwo nagłej śmierci testatora. Dotyczy to sytuacji wyjątkowych np. ciężkiej choroby, epidemii, wojny. Tego rodzaju testament może zostać przekazany w równoczesnej obecności 3 świadków oraz musi zostać spisany, a także podpisany przez co najmniej dwóch świadków.

Ważne jest również to, że każdy testament będzie nieważny jeśli testator zapisze go zmuszony albo pod wpływem błędu, czyli jeśli nie zostanie spisany świadomie oraz z w własnej woli. Co do zasady testament określa wolę jednej osoby, więc nie może zostać spisany np. wspólnie przez małżonków.

Przygotowywanie testamentu u notariusza przynosi korzyści

Notariusz ma za zadanie nie zgodzić się na zapis testamentu jeżeli tylko nie jest pewien, czy testator oświadcza wolę zmuszony albo nie jest całkowicie świadomy swojego czynu. Jeżeli nie ma w tej kwestii wątpliwości, poza główną zaletą – gwarancją, że przygotowany u notariusza testament jest zgodny według prawa oraz pełnomocny, znajdujemy również inne korzyści wynikające ze sporządzenia testamentu u notariusza.

Dzięki asyście notariusza rozpisanie dokumentu nie powinno być trudne, a do tego jego treści będą łatwe w odbiorze oraz nie wzbudzą wątpliwości pod względem woli testatora. Testament przygotowany u notariusza nie będzie łatwy do zakwestionowania w przypadku konfliktów między spadkobiercami lub pozostałymi osobami, które nie będą uwzględnione w testamencie.

Co więcej, warto mieć na uwadze, że wszelkie dokumenty sporządzone u notariusza muszą zostać w kancelarii notarialnej. Osoby uczestniczące zabierają zaledwie odpis. Za sprawą tego oryginał przechowywany jest bezpiecznie i nawet jeśli odpis ulegnie zniszczeniu albo zaginie, bez problemu można odebrać następny u notariusza.

Spisanie testamentu u notariusza umożliwia także wpisanie go w Rejestrze Testamentów. To prosta baza danych, dzięki której spadkobiercy mogą ustalić, w jakiej kancelarii notarialnej znajduje się testament, gdzie zostali uwzględnieni. W Rejestrze nie ma treści testamentu, a informacja o tym, że konkretna osoba spisała testament jest tajna do końca jej życia. Rejestr tylko i wyłącznie pomaga zlokalizować miejsce testamentu, a sam wpis jest bezpłatny, własnowolny i zawsze można z niego zrezygnować.

Czy w testamencie można przekazać komuś konkretną rzecz?

Przepisanie konkretnej rzeczy majątkowej jest dostępne tylko przy zastosowaniu testamentu w formie aktu notarialnego i tylko w formie zapisu windykacyjnego. Wykorzystując taki zapis u notariusza, możemy przekazać przedmiot majątkowy (np. samochód, mieszkanie, obraz itp.), prawo majątkowe zbywalne, a także gospodarstwo rolne albo przedsiębiorstwo. Ważne jest, aby w momencie otwarcia spadku ten konkretny przedmiot był własnością spadkodawcy, w przeciwnym razie ten zapis zostanie unieważniony.

Czy da się odwołać testament?

Pełnomocnym testamentem jest ten przygotowany jako ostatni, dlatego najprostszym sposobem na unieważnienie dokumentu, jest przygotowanie nowego. W aktualnym dokumencie przygotowanym u notariusza, uwzględnia się odwołanie wcześniejszego. Jeżeli zabraknie takiego wskazania nowy testament odwołuje poprzedni o tyle, o ile nie są ze sobą zgodne. Innym sposobem jest zniszczenie testamentu albo odebranie mu cech, które wskazują jego ważność. Testament może być odwołany tylko częściowo albo w całości.

www.notariusze-torun.eu

Komentarze są wyłączone.